COMPLAINT FORM

We are sorry that You have a problem and we will gladly help You solve it.

We encourage You to submit a complaint via the form below.
Please complete as many fields as possible and send photos of the product. That will help us process Your complaint form faster.

Customer Service Team.

CLIENT DATA

DANE REKLAMOWANEGO PRODUKTU

OCZEKIWANIA KLIENTA

ATTACHMENTS


Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest firma FAMEG Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Radomsko, przy ul. 11 Listopada 2 (97-500 Radomsko), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000239335, posiadającą REGON: 100044916, NIP: 7722249310, e-mail: sekretariat@fameg.pl, tel.: +48 44 682 11 10.


Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizowania lub poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak niektórych danych może uniemożliwić przesłanie niniejszego formularza.