Search results for phrase: 9816

About us – process -REMOVE-

„Od drzewa do krzesła" Drzewo jak żaden inny produkt przyrody, był i jest związany z człowiekiem od tysiącleci do czasów dzisiejszych. Buk zwyczajny (Fagus sylvatica ) – jest to gatunek drzewa liściastego, który występuje licznie na terenie Europy i Polski. Buk rośnie powoli, osiągając maksymalnie wysokość nawet czterdziestu metrów, przy średnicy pnia dochodzącej do półtora...

https://fameg.pl/en/about-us-processx/

About us – process

„From a tree to a chair" Wood, like no other natural product, has been associated with humans for millennia to the present day. Common Beech (Fagus sylvatica) - is a species of deciduous tree that is found in large numbers in Europe and Poland. The beech grows slowly, reaching a maximum height of even forty...

https://fameg.pl/en/about-us-process/